Redaksiya heyəti

Redaksiya Heyətinin sədri:

Ramiz Mammadov
PAMEA-nın akademiki

 

Redaksiya Heyətinin üzvləri:

Nadir ƏLƏKBƏROV
PAMEA-nın akademiki

Orkhan SƏMƏDZADƏ
PAMEA-nın akademiki

Samir Əliyev
PAMEA-nın müxbir üzvü

Dadas Huseynov
domino üzrə elmlər doktoru, professor

Konul Nagiyeva
domino üzrə elmlər doktoru